pasywa co to jest
Co oznacza Pasywa: Suma wszystkich zobowiązań przedsiębiorstwa wobec udziałowców (akcjonariuszy) i.

Czy przydatne?

Definicja Pasywa

Definicja z ang. liabilities, z niem. Verbindlichkeiten.

Co znaczy PASYWA: Suma wszystkich zobowiązań przedsiębiorstwa wobec udziałowców (akcjonariuszy) i wierzycieli

Czym jest Pasywa znaczenie w Słownik na P .

Co znaczy Przedmiot:
Definicja środek trwały, wartość niematerialna i prawna w rozumieniu regulaminów o rachunkowości. Na podstawie tych regulaminach obiektem leasingu może być sprzęt o wartości od 3500 zł określony w umowie pasywa co to jest.
Co znaczy Papiery Wartościowe Na Okaziciela:
Definicja Pzeniesienie praw własności dzieje się poprzez wręczenie ich innej osobie pasywa definicja.
Co znaczy Pierwotna Transakcja Na Rynku Pieniądza:
Definicja Transakcja typu emisyjnego, jak wypuszczenie obligacji pasywa co znaczy.
Co znaczy Prolongata:
Definicja Przedłużenie terminu płatności zadłużenia krótkoterminowego w razie instrumentów ryzyka pieniężnego i jego refinansowanie nowym instrumentem pasywa słownik.
Co znaczy Polityka Inwestycyjna:
Definicja Na rozwiniętych rynkach o długoletniej tradycji odznacza się (z racji na dwa fundamentalne style realizowanej polityki inwestycyjnej) dwa typy funduszy: value funds i growth funds pasywa znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: