układowe postępowanie co to jest
Co oznacza Postępowanie układowe: wypadku, gdy przedsiębiorstwo w konsekwencji niezwykłych i.

Czy przydatne?

Definicja Postępowanie układowe

Definicja z ang. The arrangement proceedings, z niem. Die Vergleichsverfahren.

Co to znaczy: postępowanie, które przeprowadza się w wypadku, gdy przedsiębiorstwo w konsekwencji niezwykłych i niezależnych od niego okoliczności zaprzestało albo przewiduje, Iż w najbliższym czasie zaprzestanie płacenia długów postępowanie układowe prowadzone jest w celu zawarcia układu z wierzycielami przedsiębiorstwa, poprzez który rozumie się wzajemne porozumienie przedsiębiorstwa i jego wierzycieli, prowadzące do polubownego zaspokojenia wierzytelności, osiągniętego w skutku wzajemnych ustępstw i kompromisu propozycje układowe mogą obejmować między innymi: odroczenie spłaty długów, rozłożenie spłaty długów na raty, pomniejszenie sumy długów, wskazanie zabezpieczenia wykonania zobowiązań dłużnika, zamianę wierzytelności na udziały w przedsiębiorstwie postępowanie układowe jest przeprowadzane poprzez sąd i może być wszczęte przed ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstwa albo w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Układ przyjęty poprzez zebranie wierzycieli powinien być zatwierdzony poprzez sąd sąd wydaje także postanowienie o ukończeniu postępowania układowego po stwierdzeniu, Iż wszystkie zobowiązania wynikające z układu zostały wykonane postępowanie układowe może zapobiegać powstawaniu upadłości przedsiębiorstwa

Czym jest Postępowanie układowe znaczenie w Słownik na P .