majątkowe prawa co to jest
Co oznacza Prawa majątkowe: sposób bezpośredni albo pośredni od kształtowania się ceny rynkowej.

Czy przydatne?

Definicja Prawa majątkowe

Definicja z ang. Property rights, z niem. Eigentumsrechte.

Co to znaczy: To instrumenty, których cena zależy w sposób bezpośredni albo pośredni od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych albo od zmiany wysokości stóp procentowych

Czym jest Prawa majątkowe znaczenie w Słownik na P .