emyjny prospekt co to jest
Co oznacza Prospekt emisyjny: wiadomości o sytuacji prawnej i finansowej emitenta i o papierach.

Czy przydatne?

Definicja Prospekt emisyjny

Definicja z ang. The prospectus, z niem. der Prospekt.

Co znaczy PROSPEKT EMISYJNY: Dokument zawierający szczegółowe wiadomości o sytuacji prawnej i finansowej emitenta i o papierach wartościowych, związany z ich wprowadzeniem do publicznego obrotu

Czym jest Prospekt emisyjny znaczenie w Słownik na P .

Co znaczy Putable Swap:
Definicja Kontrakt ten daje płatnikowi prawo do wcześniejszego zakończenia umowy dotyczącej zmiennej stopy procentowej w swapie procentowym. Prawo to wiąże się z koniecznością wniesienia koszty terminowej prospekt emisyjny co to jest.
Co znaczy Petrodolary:
Definicja Definicja to ustala wyliczenia w dolarach amerykańskich uzyskiwane poprzez państwa OPEC z tytułu eksportu ropy naftowej. Termin ten pojawił się w połowie lat 70-tych prospekt emisyjny definicja.
Co znaczy Płatnik:
Definicja fizyczna albo jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana opierając się na regulaminów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania podatku (obciążającego podatnika) i wpłacenia prospekt emisyjny co znaczy.
Co znaczy PMT:
Definicja Payment patrz płatność prospekt emisyjny słownik.
Co znaczy Poczta Bankowa:
Definicja elementem funkcjonowania izby tradycyjnej zarówno w dziedzinie obsługi przewozu przesyłek rozliczeniowych i kurierskich dla mechanizmu SYBIR, jak i dla niewielkiej już liczby oddziałów korzystających prospekt emisyjny znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: