przedawnienie co to jest
Co oznacza Przedawnienie: konsekwencje prawne, będące następstwem niewykonywania uprawnień poprzez.

Czy przydatne?

Definicja Przedawnienie

Definicja z ang. expiration, z niem. Ablauf.

Co to znaczy: organizacja prawa cywilnego określająca konsekwencje prawne, będące następstwem niewykonywania uprawnień poprzez wskazany w ustawie moment przedawnienie odnosi się wyłącznie do cywilnoprawnych roszczeń majątkowych przedawnione roszczenie nie wygasa, ale nie będzie mogło być zrealizowane w oparciu o przymus państwowy tak więc - z punktu widzenia regulaminów polskiego kodeksu cywilnego - po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba Iż zrzekł się korzystania z zarzutu przedawnienia terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane poprzez czynność prawną

Czym jest Przedawnienie znaczenie w Słownik na P .