swap putable co to jest
Co oznacza Putable swap: wcześniejszego zakończenia umowy dotyczącej zmiennej stopy procentowej w.

Czy przydatne?

Definicja Putable swap

Definicja z ang. Putable swap, z niem. unbestrittenen Swap.

Co znaczy PUTABLE SWAP: Kontrakt ten daje płatnikowi prawo do wcześniejszego zakończenia umowy dotyczącej zmiennej stopy procentowej w swapie procentowym. Prawo to wiąże się z koniecznością wniesienia koszty terminowej

Czym jest Putable swap znaczenie w Słownik na P .

Co znaczy Płatność:
Definicja PMT) - Payment - stały przepływ środków pieniężnych putable swap co to jest.
Co znaczy Prawo Do Akcji (PDA):
Definicja uprawnia do wymiany jego na akcje firmy. W Polsce regularnie towarzyszy on nowym emisjom akcji. Nabywca akcji uzyskuje także prawa do akcji. Na rynku wtórnym pojawiają się one w kilka do kilkunastu putable swap definicja.
Co znaczy Postępowanie Układowe:
Definicja przeprowadza się w wypadku, gdy przedsiębiorstwo w konsekwencji niezwykłych i niezależnych od niego okoliczności zaprzestało albo przewiduje, Iż w najbliższym czasie zaprzestanie płacenia długów putable swap co znaczy.
Co znaczy PIT (Personal Income Tax):
Definicja gdzie zawarte jest zeznanie o osiągniętym dochodzie (poniesionej stracie) poprzez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych dokument ten przedstawia wszelakie dane dotyczące rozliczeń putable swap słownik.
Co znaczy Prospekt Informacyjny Funduszu:
Definicja Dokument, którego przygotowanie jest obowiązkiem funduszu inwestycyjnego zawiera statut funduszu i wszelakie wiadomości konieczne do oceny ryzyka inwestycyjne putable swap znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: