pomocniczy rachunek co to jest
Co oznacza Rachunek pomocniczy: gromadzenia środków pieniężnych na wyodrębnione cele i.

Czy przydatne?

Definicja Rachunek pomocniczy

Definicja z ang. Auxiliary account, z niem. Hilfskonto.

Co to znaczy: Rachunek bankowy wykorzystywany do gromadzenia środków pieniężnych na wyodrębnione cele i przeprowadzania rozliczeń związanych z jego przeznaczeniem

Czym jest Rachunek pomocniczy znaczenie w Słownik na R .