reinwestycja co to jest
Co oznacza Reinwestycja: funduszu Korony, gdzie uprzednio dokonano ich umorzenia, bez konieczności.

Czy przydatne?

Definicja Reinwestycja

Definicja z ang. reinvestment, z niem. Wiederanlage.

Co to znaczy: Ponowne nabycie jednostek uczestnictwa funduszu Korony, gdzie uprzednio dokonano ich umorzenia, bez konieczności ponoszenia koszty manipulacyjnej. Z prawa do reinwestycji możesz skorzystać jeden raz w roku kalendarzowym pod warunkiem, Iż moment między umorzeniem a zawarciem kolejnej umowy o nabycie jednostek uczestnictwa w danym funduszu nie przekroczy 60 dni. Powtórne nabycie jednostek uczestnictwa jest wolne od koszty manipulacyjnej do stawki, na jaką opiewało jednokrotne umorzenie uprzednio posiadanych jednostek uczestnictwa

Czym jest Reinwestycja znaczenie w Słownik na R .