return equity co to jest
Co oznacza ROE (ang. (Return On Equity): obliczana przez podzielenie zysku netto spółki poprzez jej.

Czy przydatne?

Definicja ROE (ang. (Return On Equity)

Definicja z ang. ROE (ang. (Return On Equity), z niem. ROE (ang. (Return on Equity).

Co to znaczy: Stopa zwrotu z kapitału własnego obliczana przez podzielenie zysku netto spółki poprzez jej pieniądze własny

Czym jest ROE (ang. (Return On Equity znaczenie w Słownik na R .