kapitałowy rynek co to jest
Co oznacza rynek kapitałowy: na pozyskiwanie długookresowego kapitału poprzez obrót, jest to kupno.

Czy przydatne?

Definicja rynek kapitałowy

Definicja z ang. capital market, z niem. Kapitalmarkt.

Co to znaczy: Zespół instytucji i reguł pozwalających na pozyskiwanie długookresowego kapitału poprzez obrót, jest to kupno i sprzedaż, czyli przenoszenie praw z emitowanych papierów wartościowych

Czym jest rynek kapitałowy znaczenie w Słownik na R .