podstawowy rynek co to jest
Co oznacza Rynek podstawowy: dla papierów wartościowych o najwyższej płynności, których emitenci.

Czy przydatne?

Definicja Rynek podstawowy

Definicja z ang. primary market, z niem. Primärmarkt.

Co to znaczy: Segment rynku giełdowego, poświęcony dla papierów wartościowych o najwyższej płynności, których emitenci charakteryzują się między innymi większym kapitałem i dłuższym okresem działalności

Czym jest Rynek podstawowy znaczenie w Słownik na R .