brutto składka co to jest
Co oznacza Składka brutto: ubezpieczenia zawartych poprzez dane towarzystwo. Wykazuje się je.

Czy przydatne?

Definicja Składka brutto

Definicja z ang. gross premiums, z niem. Bruttobeiträge.

Co znaczy SKŁADKA BRUTTO: Stawka należna z tytułu wszystkich umów ubezpieczenia zawartych poprzez dane towarzystwo. Wykazuje się je łącznie ze wszystkimi dodatkami i uzupełnieniami za okresy zaległe, po potraceniu storn, zwrotów, upustów, zniżek i bonifikat

Czym jest Składka brutto znaczenie w Słownik na S .

Co znaczy Syndyk Masy Upadłościowej:
Definicja prawna wyznaczona poprzez sąd do kierowania dorobkiem osoby bądź instytucji postawionej w stan upadłości zadaniem syndyka jest przeprowadzenie postępowania zmierzającego do ściągnięcia składka brutto co to jest.
Co znaczy Sekurytyzacja:
Definicja Emitowanie papierów wartościowych ABS w oparciu o portfel wierzytelności z tytułu umów leasingowych. Rozpowszechniona w stanach zjednoczonych ameryki forma refinansowania leasingu i kredytów składka brutto definicja.
Co znaczy Strategia Stałej Wartości Inwestycji:
Definicja Sposób inwestowania, odpowiednio z którą co pewien moment wartość portfela jst wyrównywana do załozonej stawki składka brutto co znaczy.
Co znaczy Strategia Wartości Wskaźnika:
Definicja inwestowania, który sprowadza się do zakupu udziałów w agresywnych funduszach akcji, gdy walory te są niedowartościowane, i udziałów w funduszach o konserwatywnej polityce lokowania, gdy akcjie sa składka brutto słownik.
Co znaczy Stopa Zwrotu:
Definicja iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed 24 miesiącami i składka brutto znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: