slip slip paper co to jest
Co oznacza Slip (slip of paper): to jest potwierdzenie dokonania transakcji karta płatniczą.

Czy przydatne?

Definicja Slip (slip of paper)

Definicja z ang. Slip (slip of paper), z niem. Slip (Zettel).

Co znaczy SLIP (SLIP OF PAPER): Odcinek drukowany poprzez terminale POS, to jest potwierdzenie dokonania transakcji karta płatniczą. Terminal drukuje zawsze dwa egzempalże każdego potwierdzenia, jeden dla sklepu (tu klient składa podpis jeżeli taki jest wymagany) a drugi dla klienta

Czym jest Slip (slip of paper znaczenie w Słownik na S .

Co znaczy Siła Nabywcza Pieniądza:
Definicja wartość pieniądza, która ustala liczba dóbr i usług jaką można zakupić za ustaloną jednostkę pieniężną. W ujęciu statycznym (w ustalonym momencie) jest ona wyznaczona poprzez ceny towarów, w ujęciu slip (slip of paper) co to jest.
Co znaczy Stopa Procentowa:
Definicja pieniędzy płaconej za użytkowanie wypożyczonego kapitału pieniężnego w ustalonym okresie czasu do wielkości tego kapitału. Rozróżniamy stałą i zmienną stopę procentową. Przy ustalaniu stopy slip (slip of paper) definicja.
Co znaczy Spot Week:
Definicja To jest ustalenie środków pożyczonych na jeden tydzień od momentu dostawy, która następuje po dwóch dniach roboczych. W skrócie S/W slip (slip of paper) co znaczy.
Co znaczy System Rezerw Federalnych:
Definicja bankowości centralnej w Stanach Zjednoczonych. Stworzony w roku 1913 ma wspierać naród w osiąganiu ekonomicznych i finansowych celów. FRS złożona jest z Board of Governors (Ławy Zarządczej), Federal slip (slip of paper) słownik.
Co znaczy Strategia Obniżenia Kosztu:
Definicja Dokonywanie regularnych lokat w ramach funduszu inwestcyjnego tak, by w chwili umorzenia udziałów stawka uzyskana za pojedyńczy udział była wyższa od średniego kosztu jego zakupu slip (slip of paper) znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: