secure payment application co to jest
Co oznacza SPA (Secure Payment Application): odpowiednik technologii 3D-Secure Visy. Jest różna.

Czy przydatne?

Definicja SPA (Secure Payment Application)

Definicja z ang. SPA (Secure Payment Application), z niem. SPA (Secure Payment Application).

Co znaczy SPA (SECURE PAYMENT APPLICATION): Przygotowany poprzez MasterCard odpowiednik technologii 3D-Secure Visy. Jest różna zastosowaniem specjalnej aplikacji, która musi być uruchomiona na komputerze, z którego dokonywana jest transakcja internetowa. Wymaga również zmian w tradycyjnym systemie autoryzacji

Czym jest SPA (Secure Payment znaczenie w Słownik na S .

Co znaczy Składka Brutto:
Definicja tytułu wszystkich umów ubezpieczenia zawartych poprzez dane towarzystwo. Wykazuje się je łącznie ze wszystkimi dodatkami i uzupełnieniami za okresy zaległe, po potraceniu storn, zwrotów, upustów spa (secure payment application) co to jest.
Co znaczy Swap Kapitałowy:
Definicja umową dwóch stron, które najpierw transakcji przeprowadzają wymianę wartości nominalnych w dwóch różnych walutach, po ustalonym kursie a w dalszym ciągu przekazują sobie okresowo płatności odsetkowe spa (secure payment application) definicja.
Co znaczy System Walutowy:
Definicja prawnych, reguł, zasad i zwyczajów określających warunki i regulujących metody funkcjonowania pieniądza w transakcjach międzynarodowych. Odznacza się krajowe (narodowe) mechanizmy walutowe i spa (secure payment application) co znaczy.
Co znaczy Syndyk Masy Upadłościowej:
Definicja prawna wyznaczona poprzez sąd do kierowania dorobkiem osoby bądź instytucji postawionej w stan upadłości zadaniem syndyka jest przeprowadzenie postępowania zmierzającego do ściągnięcia spa (secure payment application) słownik.
Co znaczy Spółka Cywilna:
Definicja opierając się na prawa cywilnego wspólnicy (minimum dwóch) firmy cywilnej zobowiązują się do dążenia do określonego, wspólnego celu gospodarczego wspólnicy tworzą pieniądze firmy cywilnej z spa (secure payment application) znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: