secure payment application co to jest
Co oznacza SPA (Secure Payment Application): odpowiednik technologii 3D-Secure Visy. Jest różna.

Czy przydatne?

Definicja SPA (Secure Payment Application)

Definicja z ang. SPA (Secure Payment Application), z niem. SPA (Secure Payment Application).

Co to znaczy: Przygotowany poprzez MasterCard odpowiednik technologii 3D-Secure Visy. Jest różna zastosowaniem specjalnej aplikacji, która musi być uruchomiona na komputerze, z którego dokonywana jest transakcja internetowa. Wymaga również zmian w tradycyjnym systemie autoryzacji

Czym jest SPA (Secure Payment znaczenie w Słownik na S .