walutowe spekulacje co to jest
Co oznacza Spekulacje walutowe: transakcji walutowych przy świadomym podejmowaniu zwiększonego.

Czy przydatne?

Definicja Spekulacje walutowe

Definicja z ang. currency speculation, z niem. Währungsspekulation.

Co to znaczy: To jest zawieranie terminowych transakcji walutowych przy świadomym podejmowaniu zwiększonego ryzyka w celu osiągnięcia zysku wynikającego z właściwie przewidzianego wzrostu albo spadku kursu waluty wymienialnej. Spekulacjom walutowym sprzyja brak stabilizacji na rynku walutowym i powiązane z nim znaczące wahania kursów walut. Występowanie nasilonych spekulacji walutowych wiąże się z przewidywaniem mającej nastąpić dewaluacji bądź rewaluacji waluty krajowej. Spekulacje walutowe wpływają na poziom krajowych rezerw walutowych, a również powstawanie zysków i strat z tytułu różnic kursowych powodowanych zmianami kursu waluty krajowej

Czym jest Spekulacje walutowe znaczenie w Słownik na S .