spółka ograniczoną co to jest
Co oznacza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.): kodeksu firm handlowych w firmie z.

Czy przydatne?

Definicja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)

Definicja z ang. A limited liability company (sp. Z oo), z niem. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Sp. Z oo).

Co to znaczy: firma działająca opierając się na kodeksu firm handlowych w firmie z z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa jedynie do wysokości swoich wkładów, tzn. nie odpowiadają dorobkiem osobistym, z jednym wyjątkiem - z majątku prywatnego udziałowca sp. z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być egzekwowane stawki zadłużenia, jakie ma firma z tytułu nie płaconych podatków prawo nie wyznacza ani dolnej, ani górnej granicy liczby wspólników, znaczy to, Iż udziałowcem może być jedna osoba fizyczna albo osoba prawna firma powstaje z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, nabywając równocześnie osobowość prawną korzyścią, jaką spodziewa się osiągnąć wspólnik, jest, podobnie jak w firmie akcyjnej, dywidenda głównymi organami firmy są zarząd i zebranie wspólników ponadto umowa firmy może przewidywać powołanie komisji rewizyjnej albo porady nadzorczej (bądź obu równocześnie), z kolei gdy wartość kapitału zakładowego wynosi więcej niż 500.000,00 zł, a liczba wspólników przekracza 25 jest obowiązkowy obowiązek powołania któregoś z tych organów

Czym jest Spółka z ograniczoną znaczenie w Słownik na S .