walutowy fundusz co to jest
Co oznacza Stabilizacyjny fundusz walutowy: banku centralnego bądź skarbu państwa, których.

Czy przydatne?

Definicja Stabilizacyjny fundusz walutowy

Definicja z ang. Stability monetary fund, z niem. Stabilität Währungsfonds.

Co to znaczy: Sa to wydzielone zasoby waluty obcej banku centralnego bądź skarbu państwa, których zastosowanie jest powiązane z ewentualną interwencją walutową. Celem interwencji jest utrzymanie stabilnego kursu waluty krajowej w przypadkach wystąpienia krótkookresowych wahań kursu, które mogą być pochodnym efektem spekulacji walutowych

Czym jest Stabilizacyjny fundusz znaczenie w Słownik na S .