wskaźnika wartości strategia co to jest
Co oznacza Strategia wartości wskaźnika: się do zakupu udziałów w agresywnych funduszach akcji, gdy.

Czy przydatne?

Definicja Strategia wartości wskaźnika

Definicja z ang. The strategy index values, z niem. Die Strategie-Indexwerte.

Co to znaczy: Mechanizm inwestowania, który sprowadza się do zakupu udziałów w agresywnych funduszach akcji, gdy walory te są niedowartościowane, i udziałów w funduszach o konserwatywnej polityce lokowania, gdy akcjie sa przewartosciowane

Czym jest Strategia wartości wskaźnika znaczenie w Słownik na S .