pieniądza surogaty co to jest
Co oznacza Surogaty pieniądza: systemem bankowym i skarbowym mające postać papierów wartościowych.

Czy przydatne?

Definicja Surogaty pieniądza

Definicja z ang. surrogates money, z niem. Surrogate Geld.

Co znaczy SUROGATY PIENIĄDZA: To są środki płatnicze emitowane poza systemem bankowym i skarbowym mające postać papierów wartościowych. W nie wszystkich sytuacjach surogatą pieniądza może być określony wyrób przyjmowany jako zamiennik oficjalnego środka płatniczego. Typowym i przeważnie występującym surogatem pieniądza jest weksel

Czym jest Surogaty pieniądza znaczenie w Słownik na S .

Co znaczy Swap Zerokuponowy:
Definicja stron polegającą na zamianie wzajemnych płatności odsetkowych opartych o wartość fundamentalną. Jedna ze stron dokonuje okresowych płatności na rzecz partnera, który natomiast swojej płatności surogaty pieniądza co to jest.
Co znaczy Szkoda:
Definicja wartości ubezpieczonego mienia na skutek jego zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia albo zaboru w wyniku zdarzeń losowych objętych zakresem ochrony ubezpieczeniowej. W ubezpieczeniu OC to jest strata surogaty pieniądza definicja.
Co znaczy Spółka Akcyjna:
Definicja firma kapitałowa utworzona w skutku zebrania poprzez wspólników kapitału akcyjnego w wysokości przynajmniej 500 tys. zł, pokrytego gotówką bądź aportami, dzielącego się na akcje o równej wartości surogaty pieniądza co znaczy.
Co znaczy Składka Brutto:
Definicja tytułu wszystkich umów ubezpieczenia zawartych poprzez dane towarzystwo. Wykazuje się je łącznie ze wszystkimi dodatkami i uzupełnieniami za okresy zaległe, po potraceniu storn, zwrotów, upustów surogaty pieniądza słownik.
Co znaczy Strategia Stałej Wartości Inwestycji:
Definicja Sposób inwestowania, odpowiednio z którą co pewien moment wartość portfela jst wyrównywana do załozonej stawki surogaty pieniądza znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: