zerokuponowy swap co to jest
Co oznacza Swap zerokuponowy: zamianie wzajemnych płatności odsetkowych opartych o wartość.

Czy przydatne?

Definicja Swap zerokuponowy

Definicja z ang. zero-coupon swap, z niem. Nullkupon-Swap.

Co to znaczy: Jest umową dwóch stron polegającą na zamianie wzajemnych płatności odsetkowych opartych o wartość fundamentalną. Jedna ze stron dokonuje okresowych płatności na rzecz partnera, który natomiast swojej płatności dokonuje raz w terminie zapadalności swapu

Czym jest Swap zerokuponowy znaczenie w Słownik na S .