upadłościowej masy syndyk co to jest
Co oznacza Syndyk masy upadłościowej: poprzez sąd do kierowania dorobkiem osoby bądź instytucji.

Czy przydatne?

Definicja Syndyk masy upadłościowej

Definicja z ang. The trustee in bankruptcy, z niem. Der Konkursverwalter.

Co to znaczy: osoba fizyczna bądź prawna wyznaczona poprzez sąd do kierowania dorobkiem osoby bądź instytucji postawionej w stan upadłości zadaniem syndyka jest przeprowadzenie postępowania zmierzającego do ściągnięcia wierzytelności do masy upadłości i zaspokojenia roszczeń wierzycieli (przeprowadzenie postępowania upadłościowego) upadły dłużnik jest zobowiązany wskazać i wydać cały swój dorobek syndykowi, który przeprowadza likwidację aktywów i określa listę wierzycieli i przygotowuje podział między nich sumy uzyskanej z likwidacji

Czym jest Syndyk masy upadłościowej znaczenie w Słownik na S .