jednolitego kursu system co to jest
Co oznacza System kursu jednolitego: wszystkie transakcje giełdowe dla danego papieru wartościowego.

Czy przydatne?

Definicja System kursu jednolitego

Definicja z ang. The single price, z niem. Der Einheitspreis.

Co to znaczy: Mechanizm zawierania transakcji, gdzie wszystkie transakcje giełdowe dla danego papieru wartościowego zawierane są na danej sesji po tej samej cenie

Czym jest System kursu jednolitego znaczenie w Słownik na S .