szkoda co to jest
Co oznacza Szkoda: ubezpieczonego mienia na skutek jego zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia albo.

Czy przydatne?

Definicja Szkoda

Definicja z ang. Detriment, z niem. Verletzung.

Co to znaczy: Strata albo ubytek wartości ubezpieczonego mienia na skutek jego zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia albo zaboru w wyniku zdarzeń losowych objętych zakresem ochrony ubezpieczeniowej. W ubezpieczeniu OC to jest strata, uszkodzenie albo zniszczenie mienia osoby trzeciej i uszkodzenie ciała, wywołanie rozstroju zdrowia albo spowodowanie Zgonu osoby trzeciej

Czym jest Szkoda znaczenie w Słownik na S .