portfelowa teoria co to jest
Co oznacza Teoria portfelowa: zakłada, Iż inwestorzy przy podejmowaniu decyzji na rynkach.

Czy przydatne?

Definicja Teoria portfelowa

Definicja z ang. portfolio theory, z niem. Portfoliotheorie.

Co to znaczy: Nazwa ilościowej analizy rynku, która zakłada, Iż inwestorzy przy podejmowaniu decyzji na rynkach kapitałowych sugerują się oczekiwaną stopą zwrotu i ryzykiem (wyrażonym dzięki odchylenia standardowego). Wybierają oni portfele o najwyższej stopie zwrotu przy danym poziomie ryzyka

Czym jest Teoria portfelowa znaczenie w Słownik na T .