portfelowa teoria co to jest
Co oznacza Teoria portfelowa: zakłada, Iż inwestorzy przy podejmowaniu decyzji na rynkach.

Czy przydatne?

Definicja Teoria portfelowa

Definicja z ang. portfolio theory, z niem. Portfoliotheorie.

Co znaczy TEORIA PORTFELOWA: Nazwa ilościowej analizy rynku, która zakłada, Iż inwestorzy przy podejmowaniu decyzji na rynkach kapitałowych sugerują się oczekiwaną stopą zwrotu i ryzykiem (wyrażonym dzięki odchylenia standardowego). Wybierają oni portfele o najwyższej stopie zwrotu przy danym poziomie ryzyka

Czym jest Teoria portfelowa znaczenie w Słownik na T .

Co znaczy Telemarketing:
Definicja marketingu bezpośredniego używająca telekomunikacji i technik przetwarzania danych połączonych z systemem kierowania, w celu optymalizacji mechanizmów komunikacji z klientem zapewnia obustronne teoria portfelowa co to jest.
Co znaczy Transakcja:
Definicja Umowa handlowa, na przykład kupno, sprzedaż dla banku to jest każdy kredytowy albo debetowy zapis na rachunku klienta teoria portfelowa definicja.
Co znaczy Tabela Opłat:
Definicja Uchwalane poprzez zarząd towarzystwa kolekcja opłat dystrybucyjnych i zasad udzielania zwolnień z opłat obowiązujących w funduszu tabela opłat jest udostępniana w punktach obsługi klienta/funduszu teoria portfelowa co znaczy.
Co znaczy Termin Wymagalności:
Definicja Dzień, gdzie leasingodawca może zażądać spełnienia świadczenia poprzez leasingobiorcę teoria portfelowa słownik.
Co znaczy Termin Płatności:
Definicja Dzień spłaty zobowiązania lub moment pomiędzy dniem stworzenia a dniem wymagalności wierzytelności teoria portfelowa znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: