wykupu termin co to jest
Co oznacza Termin wykupu: wystawiający zobowiązuje się wykupić obligację po jej cenie nominalnej.

Czy przydatne?

Definicja Termin wykupu

Definicja z ang. The redemption date, z niem. Der Rückzahlungstermin.

Co znaczy TERMIN WYKUPU: W razie obligacji, dzień gdzie wystawiający zobowiązuje się wykupić obligację po jej cenie nominalnej wspólnie z odsetkami

Czym jest Termin wykupu znaczenie w Słownik na T .

Co znaczy Trasat:
Definicja Osoba, której trasant poleca zapłacenie sumy wekslowej. Trasat jest dłużnikiem trasanta, który jego wierzytelność przekazuje wskazanej poprzez niego w wekslu osobie termin wykupu co to jest.
Co znaczy Termin Wymagalności:
Definicja Dzień, gdzie leasingodawca może zażądać spełnienia świadczenia poprzez leasingobiorcę termin wykupu definicja.
Co znaczy TechWIG:
Definicja Indeks cenowy obejmujący firmy zakwalifikowane do Segmentu Innowacyjnych Technologii (SiTech termin wykupu co znaczy.
Co znaczy Termin Wygaśnięcia:
Definicja Termin po upływie którego opcja traci własną ważność i nie może być zrealizowana termin wykupu słownik.
Co znaczy Tajemnica Bankowa:
Definicja utrzymania w tajemnicy danych dotyczących klientów. Bank nie może powoływać się na tajemnicę bankową jedynie w relacji do urzędów skarbowych ani odmawiać występowania w roli świadka w kwestiach termin wykupu znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: