transakcja co to jest
Co oznacza Transakcja: sprzedaż dla banku to jest każdy kredytowy albo debetowy zapis na rachunku.

Czy przydatne?

Definicja Transakcja

Definicja z ang. Transaction, z niem. Deal.

Co znaczy TRANSAKCJA: Umowa handlowa, na przykład kupno, sprzedaż dla banku to jest każdy kredytowy albo debetowy zapis na rachunku klienta

Czym jest Transakcja znaczenie w Słownik na T .

Co znaczy Tajemnica Bankowa:
Definicja utrzymania w tajemnicy danych dotyczących klientów. Bank nie może powoływać się na tajemnicę bankową jedynie w relacji do urzędów skarbowych ani odmawiać występowania w roli świadka w kwestiach transakcja co to jest.
Co znaczy Token:
Definicja urządzeniem zabezpieczającym operacje dokonywane poprzez internet. To generator haseł jednokrotnych, wyświetlanych w formie ciągu cyfr, który wymienia się co 60 sekund. Dana kombinacja cyfr jest transakcja definicja.
Co znaczy Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych:
Definicja powierniczych) firma akcyjna, która za zezwoleniem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zarządza jednym albo więcej funduszami inwestycyjnymi i powierniczymi (powiernicze - do chwili transakcja co znaczy.
Co znaczy Trasant:
Definicja Wystawca weksla, składający na wekslu swój podpis. Odpowiada solidarnie z innymi podpisanymi na wekslu za jego wykupienie. Dłużnik wekslowy, któremu wystawca poleca zapłacić sumę wekslową transakcja słownik.
Co znaczy Termin Wykupu:
Definicja W razie obligacji, dzień gdzie wystawiający zobowiązuje się wykupić obligację po jej cenie nominalnej wspólnie z odsetkami transakcja znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: