uczestnik co to jest
Co oznacza Uczestnik: kupiła jednostkę uczestnictwa funduszu (jej część albo wielokrotność opis.

Czy przydatne?

Definicja Uczestnik

Definicja z ang. Participant, z niem. Teilnehmer.

Co znaczy UCZESTNIK: Osoba, spółka albo organizacja, która kupiła jednostkę uczestnictwa funduszu (jej część albo wielokrotność)

Czym jest Uczestnik znaczenie w Słownik na U .

Co znaczy Upoważnienie:
Definicja Pisemny dokument, z którego wynikają uprawnienia przedstawicielskie uczestnik co to jest.
Co znaczy Ubezpieczyciel:
Definicja Strona umowy ubezpieczenia, zobowiązana do wypłacenia odszkodowania albo innego świadczenia w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia losowego uczestnik definicja.
Co znaczy Ubezpieczający:
Definicja Osoba fizyczna albo prawna, zawierająca umowę ubezpieczenia i zobowiązana do opłacenia składki uczestnik co znaczy.
Co znaczy Ulga Podatkowa:
Definicja Sposobność obniżenia podstawy opodatkowania albo pomniejszenia stawki zapłaconego podatku uczestnik słownik.
Co znaczy Ustanowienie Hipoteki:
Definicja Wpis do rejestru hipotecznego w formie aktu uczestnik znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: