waloryzacja co to jest
Co oznacza Waloryzacja: przywróceniu wartości zdeprecjonowanym wierzytelnościom pieniężnym i.

Czy przydatne?

Definicja Waloryzacja

Definicja z ang. Valorization, z niem. Aufwertung.

Co znaczy WALORYZACJA: To jest mechanizm opierający na przywróceniu wartości zdeprecjonowanym wierzytelnościom pieniężnym i różnorodnym płatnościom. Celem tego zabiegu jest urealnienia ich wartości. Waloryzacja jet rezultatem spadku siły nabywczej pieniądza wywołanym raczej poprzez inflację i dotyczy miedzy innymi składek, rent, emerytur i wynagrodzeń

Czym jest Waloryzacja znaczenie w Słownik na W .

Co znaczy Wskaźnik D/Y-Stopa Dywidendy:
Definicja informuje nas jaki jest procentowy udział dywidendy w cenie akcji. Im wyższa wartość parametru tym wyższej możemy spodziewać się dywidendy na akcję iloraz wypłaconej dywidendy w ostatnim roku i waloryzacja co to jest.
Co znaczy Wypadek Ubezpieczeniowy:
Definicja ochroną ubezpieczeniową, za które zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie albo świadczenie. Wszystkie szkody wynikłe z tej samej powody są traktowane jako jeden wypadek ubezpieczeniowy waloryzacja definicja.
Co znaczy Wartość Nominalna Swapu:
Definicja Notional principal value). Wartość opierając się na, której kształtują się wzajemne przepływy gotówkowe w transakcji swapowej waloryzacja co znaczy.
Co znaczy Wspólny Rachunek:
Definicja Rachunek na nazwisko dwóch albo większej liczby osób saldem tego rachunku mogą dysponować jedynie wszyscy wspólnie waloryzacja słownik.
Co znaczy Weksel:
Definicja gdzie wystawca (bądź wskazana poprzez niego osoba) zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia określonej sumy pieniężnej (sumy wekslowej) w oznaczonym terminie na rzecz remitenta (osoby, na rzecz waloryzacja znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: