warrant co to jest
Co oznacza Warrant: którego cena zależy od ceny albo wartości tak zwany instrumentu bazowego. W.

Czy przydatne?

Definicja Warrant

Definicja z ang. Warrant, z niem. Haftbefehl.

Co to znaczy: Warrant to jest instrument finansowy, którego cena zależy od ceny albo wartości tak zwany instrumentu bazowego. W ujęciu formalnoprawnym warrant to bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie się emitenta warrantu do wypłacenie uprawnionym właścicielom warrantów stawki wyliczenia. W razie warrantu kupna (call) to jest dodatnia różnica między ceną instrumentu bazowego a ceną wykonania ustaloną poprzez emitenta. W razie warrantu sprzedaży (put) stawką wyliczenia jest dodatnia różnica między ceną wykonania a ceną instrumentu bazowego. Z racji na podmiot emitujący warranty dzielimy na subskrypcyjne (emitowane poprzez firmy akcyjne) i opcyjne dotyczą akcji firm publicznych (mogą być emitowane poprzez banki i inne instytucje finansowe, na przykład domy maklerskie). Innym, bardzo istotnym kryterium podziału jest termin wykonania warrantu. I tak warranty europejskie mogą być wykonane jedynie w ustalonym ściśle terminie, zaś warrant typu amerykańskiego w dowolnym, wybranym poprzez inwestora terminie

Czym jest Warrant znaczenie w Słownik na W .