wartość netto aktywów funduszu co to jest
Co oznacza Wartość netto aktywów funduszu (NAV): zobowiązania funduszu (między innymi koszty.

Czy przydatne?

Definicja Wartość netto aktywów funduszu (NAV)

Definicja z ang. The value of the net assets of the fund (NAV), z niem. Der Wert des Nettovermögens des Fonds (NAV).

Co znaczy WARTOŚĆ NETTO AKTYWÓW FUNDUSZU (NAV): Wartość aktywów funduszu zmniejszona o zobowiązania funduszu (między innymi koszty transakcyjne) wyliczone w dniu wyceny

Czym jest Wartość netto aktywów znaczenie w Słownik na W .

Co znaczy Wartość Przyszła:
Definicja FV) - rozmiar do jakiej będzie rosnąć przepływ środków pieniężnych albo sporo przepływów środków pieniężnych w danym okresie, kapitalizowanych ustaloną stopą procentową wartość netto aktywów funduszu (nav) co to jest.
Co znaczy Współczynnik Beta:
Definicja poprzez Williama Sharpe'a, mierzący ryzyko systematyczne akcji. Wartości beta informują nas o związkach między zachowaniem się cen akcji w porównaniu do zachowań się wartości indeksów giełdowych wartość netto aktywów funduszu (nav) definicja.
Co znaczy Wartość Odtworzeniowa:
Definicja Wartośc odpowiadająca kosztom zakupu, odbudowy albo remontu przedmiotu ubezpieczenia tego samego rodzaju i parametrów technicznych, zwiększona o wydatki transportu i montażu wartość netto aktywów funduszu (nav) co znaczy.
Co znaczy Waloryzacja:
Definicja opierający na przywróceniu wartości zdeprecjonowanym wierzytelnościom pieniężnym i różnorodnym płatnościom. Celem tego zabiegu jest urealnienia ich wartości. Waloryzacja jet rezultatem spadku siły wartość netto aktywów funduszu (nav) słownik.
Co znaczy Warrant:
Definicja instrument finansowy, którego cena zależy od ceny albo wartości tak zwany instrumentu bazowego. W ujęciu formalnoprawnym warrant to bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie się emitenta warrantu do wartość netto aktywów funduszu (nav) znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: