wartość netto aktywów funduszu co to jest
Co oznacza Wartość netto aktywów funduszu (NAV): zobowiązania funduszu (między innymi koszty.

Czy przydatne?

Definicja Wartość netto aktywów funduszu (NAV)

Definicja z ang. The value of the net assets of the fund (NAV), z niem. Der Wert des Nettovermögens des Fonds (NAV).

Co znaczy WARTOŚĆ NETTO AKTYWÓW FUNDUSZU (NAV): Wartość aktywów funduszu zmniejszona o zobowiązania funduszu (między innymi koszty transakcyjne) wyliczone w dniu wyceny

Czym jest Wartość netto aktywów znaczenie w Słownik na W .

Co znaczy Wspólny Rachunek:
Porównanie Rachunek na nazwisko dwóch albo większej liczby osób saldem tego rachunku mogą dysponować jedynie wszyscy wspólnie wartość netto aktywów funduszu (nav) co znaczy.
Krzyżówka Wolumen Obrotów:
Dlaczego Łączna liczba papierów wartościowych które zmieniły właściciela, liczona dla danego papieru wartościowego albo rynku wartość netto aktywów funduszu (nav) krzyżówka.
Co to jest Weksel:
Jak lepiej Dokument zobowiązujący wystawcę (weksel własny) albo wskazaną poprzez niego osobę (weksel ciągniony zwany trasowanym) do bezwarunkowego zapłacenia określonej stawki pieniężnej w oznaczonym terminie wartość netto aktywów funduszu (nav) co to jest.
Słownik Wolna Marża Kredytowa:
Kiedy użytkowane przy kredytach otwartych w rachunku bieżącym. To jest różnica pomiędzy wysokością kredytu przyznaną poprzez bank a faktycznym zadłużeniem (saldem debetowym na tym rachunku). Stawka ta wartość netto aktywów funduszu (nav) słownik.
Czym jest Wymienialność Waluty:
Od czego zależy gwarantowana prawem sposobność swobodnej zamiany waluty krajowej na dowolną walutę obcą albo odwrotnie. Jest ona fundamentalnym warunkiem swobodnego przepływu towarów, usług, kapitału i siły roboczej wartość netto aktywów funduszu (nav) czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: