wartość obecna co to jest
Co oznacza Wartość obecna: dzisiejszym przyszłego przepływu środków pieniężnych albo wielu.

Czy przydatne?

Definicja Wartość obecna

Definicja z ang. the present value, z niem. der Barwert.

Co to znaczy: (PV) - Present Value - wartość w dniu dzisiejszym przyszłego przepływu środków pieniężnych albo wielu przepływów środków pieniężnych zdyskontowanych wg odpowiedniej stopy procentowej

Czym jest Wartość obecna znaczenie w Słownik na W .