obrotów wartość co to jest
Co oznacza Wartość obrotów: zawartych dla danego papieru wartościowego albo na danym rynku. Na GPW.

Czy przydatne?

Definicja Wartość obrotów

Definicja z ang. The value of turnover, z niem. Der Wert des Umsatzes.

Co znaczy WARTOŚĆ OBROTÓW: Łączna wartość wszystkich transakcji zawartych dla danego papieru wartościowego albo na danym rynku. Na GPW wartość obrotów liczona jest jako suma wartości transakcji kupna i transakcji sprzedaży

Czym jest Wartość obrotów znaczenie w Słownik na W .

Co znaczy Wspólny Rachunek:
Definicja Rachunek na nazwisko dwóch albo większej liczby osób saldem tego rachunku mogą dysponować jedynie wszyscy wspólnie wartość obrotów co to jest.
Co znaczy Współczynnik Beta:
Definicja poprzez Williama Sharpe'a, mierzący ryzyko systematyczne akcji. Wartości beta informują nas o związkach między zachowaniem się cen akcji w porównaniu do zachowań się wartości indeksów giełdowych wartość obrotów definicja.
Co znaczy Wolumen Obrotów:
Definicja Łączna liczba papierów wartościowych które zmieniły właściciela, liczona dla danego papieru wartościowego albo rynku wartość obrotów co znaczy.
Co znaczy Wartość Wykupu:
Definicja Określona przy zawieraniu umowy cena przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Ze względów proceduralnych tak zwany opcja wykupu jest zawierana w formie osobnej umowy wartość obrotów słownik.
Co znaczy Wspólnik:
Definicja Osoba fizyczna albo prawna, która razem z jedną albo większą liczbą innych osób uczestniczą w działalności gospodarczej w ramach firmy wartość obrotów znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: