obrotów wartość co to jest
Co oznacza Wartość obrotów: zawartych dla danego papieru wartościowego albo na danym rynku. Na GPW.

Czy przydatne?

Definicja Wartość obrotów

Definicja z ang. The value of turnover, z niem. Der Wert des Umsatzes.

Co znaczy WARTOŚĆ OBROTÓW: Łączna wartość wszystkich transakcji zawartych dla danego papieru wartościowego albo na danym rynku. Na GPW wartość obrotów liczona jest jako suma wartości transakcji kupna i transakcji sprzedaży

Czym jest Wartość obrotów znaczenie w Słownik na W .

Co znaczy Wskaźnik Konwersji:
Porównanie Znaczy liczbę akcji pozyskiwanych przy wymianie papierów wartościowych kurs zamiany jest faktyczną ceną, jaką akcjonariusze płacą przy wymianie akcji zwyczajnych wartość obrotów co znaczy.
Krzyżówka Współczynnik Beta:
Dlaczego poprzez Williama Sharpe'a, mierzący ryzyko systematyczne akcji. Wartości beta informują nas o związkach między zachowaniem się cen akcji w porównaniu do zachowań się wartości indeksów giełdowych wartość obrotów krzyżówka.
Co to jest Wskaźnik Giełdowy P/E (Pl. C/Z):
Jak lepiej który mimo swoich wad spowodowanych możliwościami zniekształceń księgowych jest ciągle w najwyższym stopniu dostępny na świecie. Oblicza się go dzieląc bieżącą cenę poprzez wypracowany pośrodku wartość obrotów co to jest.
Słownik Wspólny Rachunek:
Kiedy Rachunek na nazwisko dwóch albo większej liczby osób saldem tego rachunku mogą dysponować jedynie wszyscy wspólnie wartość obrotów słownik.
Czym jest Wartość Przyszła:
Od czego zależy FV) - rozmiar do jakiej będzie rosnąć przepływ środków pieniężnych albo sporo przepływów środków pieniężnych w danym okresie, kapitalizowanych ustaloną stopą procentową wartość obrotów czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: