odtworzeniowa wartość co to jest
Co oznacza Wartość odtworzeniowa: odbudowy albo remontu przedmiotu ubezpieczenia tego samego.

Czy przydatne?

Definicja Wartość odtworzeniowa

Definicja z ang. Replacement value, z niem. Wiederbeschaffungswert.

Co znaczy WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA: Wartośc odpowiadająca kosztom zakupu, odbudowy albo remontu przedmiotu ubezpieczenia tego samego rodzaju i parametrów technicznych, zwiększona o wydatki transportu i montażu

Czym jest Wartość odtworzeniowa znaczenie w Słownik na W .

Co znaczy Wartość Bazowa Indeksu:
Definicja Początkowa (pierwsza), arbitralnie określona wartość indeksu giełdowego. Dla indeksów WIG, WIG20 i WIRR wartość bazowa wynosi 1000, dla indeksu NIF 160 wartość odtworzeniowa co to jest.
Co znaczy Wartość Rzeczywista:
Definicja Wartość odtworzeniowa uwzględniająca faktyczne zużycie przedmiotu ubezpieczenia wartość odtworzeniowa definicja.
Co znaczy Weksel Terminowy:
Definicja Weksel płatny w podanym na wekslu terminie przyszłym wartość odtworzeniowa co znaczy.
Co znaczy Wyrok:
Definicja które rozstrzyga sprawę, co do istoty i kończy postępowanie wyrok wydawany jest zazwyczaj po przeprowadzeniu rozprawy w procesie cywilnym, sąd wyrokiem oddala albo uznaje powództwo i rozstrzyga o wartość odtworzeniowa słownik.
Co znaczy Warrant Opcyjny:
Definicja uprawniający nabywcę do otrzymania różnicy między ceną akcji a wykonania ceną (warrant call) albo odwrotnie różnicą między ceną wykonania a ceną akcji (warrant put). To jest więc instrument podobny wartość odtworzeniowa znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: