przyszła wartość co to jest
Co oznacza Wartość przyszła: przepływ środków pieniężnych albo sporo przepływów środków pieniężnych.

Czy przydatne?

Definicja Wartość przyszła

Definicja z ang. The future value, z niem. Der zukünftige Wert.

Co znaczy WARTOŚĆ PRZYSZŁA: (FV) - rozmiar do jakiej będzie rosnąć przepływ środków pieniężnych albo sporo przepływów środków pieniężnych w danym okresie, kapitalizowanych ustaloną stopą procentową

Czym jest Wartość przyszła znaczenie w Słownik na W .

Co znaczy Wskaźnik Giełdowy P/E (Pl. C/Z):
Definicja który mimo swoich wad spowodowanych możliwościami zniekształceń księgowych jest ciągle w najwyższym stopniu dostępny na świecie. Oblicza się go dzieląc bieżącą cenę poprzez wypracowany pośrodku wartość przyszła co to jest.
Co znaczy Walutowa Strefa:
Definicja państw, które na mocy zawartych formalnych porozumień stosują jednolite zasady polityki walutowej, które polegają pomiędzy innymi na: stosowaniu jednolitego metody określania kursu walut, wyborze wartość przyszła definicja.
Co znaczy Wspólnik:
Definicja Osoba fizyczna albo prawna, która razem z jedną albo większą liczbą innych osób uczestniczą w działalności gospodarczej w ramach firmy wartość przyszła co znaczy.
Co znaczy Wskaźnik Treynora:
Definicja wywodzi się z teorii portfelowej. Oblicza się go jakko różnice między średnią stopą zwrotu wolną od ryzyka podzielona poprzez współczynnik beta funduszu. Niekorzystny parametr znaczy, Iż dany fundusz wartość przyszła słownik.
Co znaczy WIG Sektorowe:
Definicja Subindeksy WIG-u, pozwalające ocenić efektywność inwestowania w firmy z różnych sektorów gospodarczych. Datą bazową subindeksów sektorowych jest 31.12.1998 r wartość przyszła znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: