wartości niematerialne prawne co to jest
Co oznacza Wartości niematerialne i prawne: majątkowe nadające się do gospodarczego zastosowania, a.

Czy przydatne?

Definicja Wartości niematerialne i prawne

Definicja z ang. Intangible assets, z niem. immaterielle Vermögenswerte.

Co to znaczy: Kupione poprzez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego zastosowania, a zwłaszcza prawo użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawa autorskie, prawa do projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, licencji i programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, poświęcone na swoje potrzeby jednostki albo do oddania do używania opierając się na umowy najmu ponadto zalicza się tu: wydatki organizacji poniesione przy założeniu albo późniejszym rozszerzeniu firmy akcyjnej, wartość spółki i wydatki skończonych prac rozwojowych

Czym jest Wartości niematerialne i znaczenie w Słownik na W .