blanco weksel co to jest
Co oznacza Weksel in blanco: daty realizacji zobowiązania i wysokości sumy wekslowej. Przeważnie.

Czy przydatne?

Definicja Weksel in blanco

Definicja z ang. A promissory note, z niem. Blank Schuldschein.

Co znaczy WEKSEL IN BLANCO: Odmiennie weksel czysty, bez wpisanej daty realizacji zobowiązania i wysokości sumy wekslowej. Przeważnie załączona jest do niego deklaracja wekslowa

Czym jest Weksel in blanco znaczenie w Słownik na W .

Co znaczy Weksel:
Definicja gdzie wystawca (bądź wskazana poprzez niego osoba) zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia określonej sumy pieniężnej (sumy wekslowej) w oznaczonym terminie na rzecz remitenta (osoby, na rzecz weksel in blanco co to jest.
Co znaczy Współczynnik Determinacji - R^2.:
Definicja determinacji informuje, jak silnie stopy zwrotu funduszu są skorelowane ze stopami zwrotu indeksurynkowego. Wartość tego współczynnika zawiera się w przedziale od zera do jednego. Najwyższa wartość weksel in blanco definicja.
Co znaczy WIG:
Definicja Warszawski Indeks Giełdowy, indeks typu dochodowego, obejmujący akcje firm noto-wanych na rynku fundamentalnym, liczony od 16.04.1991 weksel in blanco co znaczy.
Co znaczy Wskaźnik Konwersji:
Definicja Znaczy liczbę akcji pozyskiwanych przy wymianie papierów wartościowych kurs zamiany jest faktyczną ceną, jaką akcjonariusze płacą przy wymianie akcji zwyczajnych weksel in blanco słownik.
Co znaczy Wartości Niematerialne I Prawne:
Definicja jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego zastosowania, a zwłaszcza prawo użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawa autorskie, prawa do projektów weksel in blanco znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: