weksel co to jest
Co oznacza Weksel: bądź wskazana poprzez niego osoba) zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia.

Czy przydatne?

Definicja Weksel

Definicja z ang. Bill of exchange, z niem. Wechsel.

Co znaczy WEKSEL: papier wartościowy, gdzie wystawca (bądź wskazana poprzez niego osoba) zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia określonej sumy pieniężnej (sumy wekslowej) w oznaczonym terminie na rzecz remitenta (osoby, na rzecz albo zlecenie której ma zostać zrealizowana płatność) w zależności od osoby dłużnika odznacza się: weksel własny, gdzie do zapłaty zobowiązany jest wystawca weksla i weksel ciągniony (weksel trasowany), gdzie wystawca zleca wskazanej w wekslu osobie zapłacenie określonej stawki na rzecz osoby trzeciej w zależności od osoby remitenta rozróżnia się: weksel na zlecenie (upoważnia do przeniesienia w drodze indosu prawa do wierzytelności), weksel imienny (zawiera ścisłe ustalenie osoby remitenta) i weksel na okaziciela

Czym jest Weksel znaczenie w Słownik na W .

Co znaczy Windykacja:
Porównanie to są wszystkie czynności podejmowane poprzez bank w nawiązniu ze zwrotem nie spłacanych kredytów. Jeżeli kredyt albo jego część nie zostały spłacone w terminie, a upomnienie nie daje rezultatu weksel co znaczy.
Krzyżówka Wskaźnik Sharpe:
Dlaczego jest na teorii portfelowej. Oblicza się go jako różnicę między średnią stopą zwrotu osiągniętą poprzez fundusz i stopą zwrotu wolną od ryzyka, podzielona poprzez odchylenie standardowe stóp zwrptu weksel krzyżówka.
Co to jest Wspólny Rachunek:
Jak lepiej Rachunek na nazwisko dwóch albo większej liczby osób saldem tego rachunku mogą dysponować jedynie wszyscy wspólnie weksel co to jest.
Słownik Wierzyciel:
Kiedy prawna, uprawniona opierając się na powstałego zobowiązania, do otrzymania świadczenia pieniężnego albo rzeczowego od dłużnika w obrocie gospodarczym, wierzyciel jest podmiotem oczekującym na spłatę weksel słownik.
Czym jest Wskaźnik Treynora:
Od czego zależy wywodzi się z teorii portfelowej. Oblicza się go jakko różnice między średnią stopą zwrotu wolną od ryzyka podzielona poprzez współczynnik beta funduszu. Niekorzystny parametr znaczy, Iż dany fundusz weksel czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: