weksel co to jest
Co oznacza Weksel: bądź wskazana poprzez niego osoba) zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia.

Czy przydatne?

Definicja Weksel

Definicja z ang. Bill of exchange, z niem. Wechsel.

Co to znaczy: papier wartościowy, gdzie wystawca (bądź wskazana poprzez niego osoba) zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia określonej sumy pieniężnej (sumy wekslowej) w oznaczonym terminie na rzecz remitenta (osoby, na rzecz albo zlecenie której ma zostać zrealizowana płatność) w zależności od osoby dłużnika odznacza się: weksel własny, gdzie do zapłaty zobowiązany jest wystawca weksla i weksel ciągniony (weksel trasowany), gdzie wystawca zleca wskazanej w wekslu osobie zapłacenie określonej stawki na rzecz osoby trzeciej w zależności od osoby remitenta rozróżnia się: weksel na zlecenie (upoważnia do przeniesienia w drodze indosu prawa do wierzytelności), weksel imienny (zawiera ścisłe ustalenie osoby remitenta) i weksel na okaziciela

Czym jest Weksel znaczenie w Słownik na W .