weksel co to jest
Co oznacza Weksel: bądź wskazana poprzez niego osoba) zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia.

Czy przydatne?

Definicja Weksel

Definicja z ang. Bill of exchange, z niem. Wechsel.

Co znaczy WEKSEL: papier wartościowy, gdzie wystawca (bądź wskazana poprzez niego osoba) zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia określonej sumy pieniężnej (sumy wekslowej) w oznaczonym terminie na rzecz remitenta (osoby, na rzecz albo zlecenie której ma zostać zrealizowana płatność) w zależności od osoby dłużnika odznacza się: weksel własny, gdzie do zapłaty zobowiązany jest wystawca weksla i weksel ciągniony (weksel trasowany), gdzie wystawca zleca wskazanej w wekslu osobie zapłacenie określonej stawki na rzecz osoby trzeciej w zależności od osoby remitenta rozróżnia się: weksel na zlecenie (upoważnia do przeniesienia w drodze indosu prawa do wierzytelności), weksel imienny (zawiera ścisłe ustalenie osoby remitenta) i weksel na okaziciela

Czym jest Weksel znaczenie w Słownik na W .

Co znaczy Wartość Wewnętrzna:
Definicja Wartość opcji, która wynika z odjęcia od ceny bieżącej instrumentu ceny wykonania opcji weksel co to jest.
Co znaczy Wkłady A Vista:
Definicja które są ulokowane na tak zwany kontach żyrowych, mogą być w dowolnej chwili i wysokości uzyskane z powrotem, poza obrotem gotówkowym mogą być używane do obrotu instrumentami bezgotówkowymi weksel definicja.
Co znaczy Waloryzacja Świadczeń:
Definicja Socjalnych (I filar) będzie urealniał o parametr inflacji wartość pieniędzy wpłacanych na prywatne konta ubezpieczonych. Waloryzacja nie uwzględni ich udziału we wzroście gospodarczym (nie będą weksel co znaczy.
Co znaczy Walutowy Blok:
Definicja Tworzy go ekipa państw, która stosuje jednolite zasady polityki walutowej. Dotyczy to zakresu i metody określania kursów walutowych i utrzymywania aktywów, bez zawierania formalnych umów i porozumień weksel słownik.
Co znaczy Wierzyciel:
Definicja prawna, uprawniona opierając się na powstałego zobowiązania, do otrzymania świadczenia pieniężnego albo rzeczowego od dłużnika w obrocie gospodarczym, wierzyciel jest podmiotem oczekującym na spłatę weksel znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: