wierzyciel co to jest
Co oznacza Wierzyciel: opierając się na powstałego zobowiązania, do otrzymania świadczenia.

Czy przydatne?

Definicja Wierzyciel

Definicja z ang. Creditor, z niem. Gläubiger.

Co znaczy WIERZYCIEL: osoba fizyczna albo prawna, uprawniona opierając się na powstałego zobowiązania, do otrzymania świadczenia pieniężnego albo rzeczowego od dłużnika w obrocie gospodarczym, wierzyciel jest podmiotem oczekującym na spłatę środków pieniężnych od dłużnika uprawnienie wierzyciela nosi nazwę wierzytelności, a zobowiązanie dłużnika - długu

Czym jest Wierzyciel znaczenie w Słownik na W .

Co znaczy Wskaźnik, P/BV (Pl. C/WK):
Definicja obliczamy dzieląc bieżącą cenę akcji poprzez wartość księgową spółki przypadającą na jedną akcję. Parametr ten informuje nas jak wyceniany jest pieniądze własny spółki w porównaniu do wartości wierzyciel co to jest.
Co znaczy Wskaźnik Treynora:
Definicja wywodzi się z teorii portfelowej. Oblicza się go jakko różnice między średnią stopą zwrotu wolną od ryzyka podzielona poprzez współczynnik beta funduszu. Niekorzystny parametr znaczy, Iż dany fundusz wierzyciel definicja.
Co znaczy Wypłata Transferowa:
Definicja Przeniesienie pieniędzy zebranych na rachunku członka z jednego funduszu do drugiego wskutek rezygnacji ubezpieczonego, fuzji albo upadku towarzystw wierzyciel co znaczy.
Co znaczy WIG Sektorowe:
Definicja Subindeksy WIG-u, pozwalające ocenić efektywność inwestowania w firmy z różnych sektorów gospodarczych. Datą bazową subindeksów sektorowych jest 31.12.1998 r wierzyciel słownik.
Co znaczy Wartość Netto Aktywów Funduszu (NAV):
Definicja Wartość aktywów funduszu zmniejszona o zobowiązania funduszu (między innymi koszty transakcyjne) wyliczone w dniu wyceny wierzyciel znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: