windykacja co to jest
Co oznacza Windykacja: czynności podejmowane poprzez bank w nawiązniu ze zwrotem nie spłacanych.

Czy przydatne?

Definicja Windykacja

Definicja z ang. Debt collection, z niem. Rechtfertigung.

Co znaczy WINDYKACJA: W praktyce bankowej to są wszystkie czynności podejmowane poprzez bank w nawiązniu ze zwrotem nie spłacanych kredytów. Jeżeli kredyt albo jego część nie zostały spłacone w terminie, a upomnienie nie daje rezultatu, bank dochodzi zwrotu kredytu z należnymi odsetkami

Czym jest Windykacja znaczenie w Słownik na W .

Co znaczy Waluta:
Definicja danego państwie występujący jako środek rozliczeniowy i jako środek regulowania należności i zobowiązań w transakcjach międzynarodowych. W światowym systemie walutowym za walutę międzynarodową windykacja co to jest.
Co znaczy Walutowa Strefa:
Definicja państw, które na mocy zawartych formalnych porozumień stosują jednolite zasady polityki walutowej, które polegają pomiędzy innymi na: stosowaniu jednolitego metody określania kursu walut, wyborze windykacja definicja.
Co znaczy Warrant:
Definicja instrument finansowy, którego cena zależy od ceny albo wartości tak zwany instrumentu bazowego. W ujęciu formalnoprawnym warrant to bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie się emitenta warrantu do windykacja co znaczy.
Co znaczy Wartość Nominalna Swapu:
Definicja Notional principal value). Wartość opierając się na, której kształtują się wzajemne przepływy gotówkowe w transakcji swapowej windykacja słownik.
Co znaczy Wskaźnik D/Y-Stopa Dywidendy:
Definicja informuje nas jaki jest procentowy udział dywidendy w cenie akcji. Im wyższa wartość parametru tym wyższej możemy spodziewać się dywidendy na akcję iloraz wypłaconej dywidendy w ostatnim roku i windykacja znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: