windykacja co to jest
Co oznacza Windykacja: pozasądowe i sądowe dochodzenie zwrotu czegoś, rzeczy albo pieniędzy opis.

Czy przydatne?

Definicja Windykacja

Definicja z ang. Debt collection, z niem. Rechtfertigung.

Co znaczy WINDYKACJA: pozasądowe i sądowe dochodzenie zwrotu czegoś, rzeczy albo pieniędzy

Czym jest Windykacja znaczenie w Słownik na W .

Co znaczy Warsaw Interbank Offer Bid Rate (WIBID):
Definicja stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków rednia oferowana stopa oprocentowania na krajowym międzybankowym rynku pieniężnym, po jakiej banki są gotowe windykacja co to jest.
Co znaczy Wolumen Obrotów:
Definicja Łączna liczba papierów wartościowych które zmieniły właściciela, liczona dla danego papieru wartościowego albo rynku windykacja definicja.
Co znaczy Weksel Własny:
Definicja Dokument, gdzie wystawca zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia określonej stawki pieniężnej w oznaczonym terminie osobie wymienionej na wekslu windykacja co znaczy.
Co znaczy Wystawca Weksla:
Definicja W razie weksla własnego jest równocześnie trasatem - dłużnikiem wekslowym windykacja słownik.
Co znaczy Wartość Obecna:
Definicja PV) - Present Value - wartość w dniu dzisiejszym przyszłego przepływu środków pieniężnych albo wielu przepływów środków pieniężnych zdyskontowanych wg odpowiedniej stopy procentowej windykacja znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: