wskaźnik co to jest
Co oznacza Wskaźnik A/D: jeden z przeważnie użytkowanych wyznaczników rynkowych. Własną popularność.

Czy przydatne?

Definicja Wskaźnik A/D

Definicja z ang. Indicator A / D, z niem. Anzeige A / D.

Co to znaczy: CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA - A/D LINE to jeden z przeważnie użytkowanych wyznaczników rynkowych. Własną popularność zawdzięcza trafnym sygnałom końca rynku byka, które przekazał w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Aktualnie rola AD/LINE się pomniejszyła za sprawą rosnących indeksów Nasdaq i DJIA, które zachowywały się wbrew tendencjom dla szerokiego rynku. Niekorzystne sygnały przekazywane poprzez ten parametr aktualnie weryfikują własną wartość. BUDOWA Parametr A/D LINE stosowany jest do oceny szerokości rynku. Obliczenie parametru złożona jest z dwóch etapów. Pierwszy to obliczenie różnicy między liczbą walorów rosnących a liczbą walorów spadających. Drugi zaś to dodanie obliczonej bieżącej różnicy do poprzedniej wartości A/D LINE Sesja Liczba walorów rosnących Liczba walorów malejących Różnica A/D LINE Sesja 220 15 45 -30 -25 Sesja 221 40 20 +20 -5 Sesja 222 50 10 +40 +35 INTERPRETACJA A/D LINE nie jest interpretowana z racji na osiągane poprzez nią wartości, lecz tylko z racji na kierunek, gdzie podąża. Jeżeli rośnie indeks giełdowy, charakteryzujący dany rynek i rośnie A/D LINE znaczy to szeroki przyrost rynku. Jeżeli z kolei indeks rośnie, a A/D LINE wymienia kierunek to oznacza, Iż następne maksima indeksu osiągane są przy coraz mniejszej liczbie firm rosnących i może to zwiastować rychłe zakończenie tendencji wzrostowej. Analogicznie, jeżeli indeks spada, a A/D LINE rozpoczyna przyrost może to oznaczać odwrócenie tendencji spadkowej. Pamiętajmy jednak, Iż częściej wiarygodne sygnały otrzymujemy z analizy A/D LINE w ukształtowanym trendzie wzrostowym. By określić właściwy okres transakcji kupna bądź sprzedaży należy obserwować szczególnie punkty, gdzie A/D LINE tworzy dywergencję z indeksem giełdowym. FORMUŁA W METASTOCKU: (O-H)+PREVIOUS

Czym jest Wskaźnik A/D znaczenie w Słownik na W .