wskaźnik stopa dywidendy co to jest
Co oznacza Wskaźnik D/Y-stopa dywidendy: procentowy udział dywidendy w cenie akcji. Im wyższa.

Czy przydatne?

Definicja Wskaźnik D/Y-stopa dywidendy

Definicja z ang. Indicator D / Y-dividend yield, z niem. Anzeige D / Y-Dividendenrendite.

Co znaczy WSKAŹNIK D/Y-STOPA DYWIDENDY: Parametr, który informuje nas jaki jest procentowy udział dywidendy w cenie akcji. Im wyższa wartość parametru tym wyższej możemy spodziewać się dywidendy na akcję iloraz wypłaconej dywidendy w ostatnim roku i średniej wartości rynkowej firmy w badanym okresie

Czym jest Wskaźnik D/Y-stopa dywidendy znaczenie w Słownik na W .

Co znaczy Weksel Własny:
Definicja Dokument, gdzie wystawca zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia określonej stawki pieniężnej w oznaczonym terminie osobie wymienionej na wekslu wskaźnik d/y-stopa dywidendy co to jest.
Co znaczy Wartość Końcowa:
Definicja Wartość przyszła nierównomiernego strumienia przepływów środków pieniężnych wskaźnik d/y-stopa dywidendy definicja.
Co znaczy Warrant Opcyjny:
Definicja uprawniający nabywcę do otrzymania różnicy między ceną akcji a wykonania ceną (warrant call) albo odwrotnie różnicą między ceną wykonania a ceną akcji (warrant put). To jest więc instrument podobny wskaźnik d/y-stopa dywidendy co znaczy.
Co znaczy Wierzyciel:
Definicja prawna, uprawniona opierając się na powstałego zobowiązania, do otrzymania świadczenia pieniężnego albo rzeczowego od dłużnika w obrocie gospodarczym, wierzyciel jest podmiotem oczekującym na spłatę wskaźnik d/y-stopa dywidendy słownik.
Co znaczy Wartość Nominalna Swapu:
Definicja Notional principal value). Wartość opierając się na, której kształtują się wzajemne przepływy gotówkowe w transakcji swapowej wskaźnik d/y-stopa dywidendy znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: