wskaźnik giełdowy co to jest
Co oznacza Wskaźnik giełdowy P/E (pl. C/Z): wad spowodowanych możliwościami zniekształceń.

Czy przydatne?

Definicja Wskaźnik giełdowy P/E (pl. C/Z)

Definicja z ang. Indicator stock market P / E (pl. C / Z), z niem. Indicator Börse P / E (pl. C / Z).

Co znaczy WSKAŹNIK GIEŁDOWY P/E (PL. C/Z): Parametr giełdowy, który mimo swoich wad spowodowanych możliwościami zniekształceń księgowych jest ciągle w najwyższym stopniu dostępny na świecie. Oblicza się go dzieląc bieżącą cenę poprzez wypracowany pośrodku ostatnich 12 miesięcy zysk netto przypadający na jedną akcję (EPS). Tradycyjna badanie parametru sugeruje nam, Iż im niższa wartość tego parametru tym dana akcja jest tańsza. Przykładowo gdy P/E wynosi 10,0 wówczas cena jest 10 razy wyższa od zysku na jedną akcję. Sugeruje się jednak także, Iż wysokie wartości parametru wskazują na to, Iż spółka w najbliższym czasie będzie się błyskawicznie rozwijać, co rynek dyskontuje już w bieżących notowaniach

Czym jest Wskaźnik giełdowy P/E (pl znaczenie w Słownik na W .

Co znaczy Weksel:
Definicja gdzie wystawca (bądź wskazana poprzez niego osoba) zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia określonej sumy pieniężnej (sumy wekslowej) w oznaczonym terminie na rzecz remitenta (osoby, na rzecz wskaźnik giełdowy p/e (pl. c/z) co to jest.
Co znaczy Warrant:
Definicja instrument finansowy, którego cena zależy od ceny albo wartości tak zwany instrumentu bazowego. W ujęciu formalnoprawnym warrant to bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie się emitenta warrantu do wskaźnik giełdowy p/e (pl. c/z) definicja.
Co znaczy Waloryzacja Świadczeń:
Definicja Socjalnych (I filar) będzie urealniał o parametr inflacji wartość pieniędzy wpłacanych na prywatne konta ubezpieczonych. Waloryzacja nie uwzględni ich udziału we wzroście gospodarczym (nie będą wskaźnik giełdowy p/e (pl. c/z) co znaczy.
Co znaczy Wypłata Transferowa:
Definicja Przeniesienie pieniędzy zebranych na rachunku członka z jednego funduszu do drugiego wskutek rezygnacji ubezpieczonego, fuzji albo upadku towarzystw wskaźnik giełdowy p/e (pl. c/z) słownik.
Co znaczy Weksel:
Definicja Dokument zobowiązujący wystawcę (weksel własny) albo wskazaną poprzez niego osobę (weksel ciągniony zwany trasowanym) do bezwarunkowego zapłacenia określonej stawki pieniężnej w oznaczonym terminie wskaźnik giełdowy p/e (pl. c/z) znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: