wskaźnik p/bv c/wk co to jest
Co oznacza Wskaźnik, P/BV (pl. C/WK): bieżącą cenę akcji poprzez wartość księgową spółki.

Czy przydatne?

Definicja Wskaźnik, P/BV (pl. C/WK)

Definicja z ang. Ratio, P / BV (pl. C / WK), z niem. Verhältnis P / BV (pl. C / WK).

Co znaczy WSKAŹNIK, P/BV (PL. C/WK): Parametr, który obliczamy dzieląc bieżącą cenę akcji poprzez wartość księgową spółki przypadającą na jedną akcję. Parametr ten informuje nas jak wyceniany jest pieniądze własny spółki w porównaniu do wartości bilansowej. Przykładowo jeśli parametr P/BV wynosi 3,0 znaczy to, Iż dorobek spółki wyceniany jest 3 razy wyżej od jego wartości bilansowej. By uzyskać wiarygodne obserwacje porównujemy wartość P/BV do parametru ROE dla poszczególnych spółek

Czym jest Wskaźnik, P/BV (pl. C/WK znaczenie w Słownik na W .

Co znaczy Wartość Obrotów:
Definicja Łączna wartość wszystkich transakcji zawartych dla danego papieru wartościowego albo na danym rynku. Na GPW wartość obrotów liczona jest jako suma wartości transakcji kupna i transakcji sprzedaży wskaźnik, p/bv (pl. c/wk) co to jest.
Co znaczy Waloryzacja:
Definicja opierający na przywróceniu wartości zdeprecjonowanym wierzytelnościom pieniężnym i różnorodnym płatnościom. Celem tego zabiegu jest urealnienia ich wartości. Waloryzacja jet rezultatem spadku siły wskaźnik, p/bv (pl. c/wk) definicja.
Co znaczy Weksel Własny:
Definicja Dokument, gdzie wystawca zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia określonej stawki pieniężnej w oznaczonym terminie osobie wymienionej na wekslu wskaźnik, p/bv (pl. c/wk) co znaczy.
Co znaczy Wartość Rynkowa Spółki:
Definicja Wartość akcji wyemitowanych poprzez spółkę liczona po aktualnym kursie giełdowym wskaźnik, p/bv (pl. c/wk) słownik.
Co znaczy Weksel Terminowy:
Definicja Weksel płatny w podanym na wekslu terminie przyszłym wskaźnik, p/bv (pl. c/wk) znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: