wskaźnik p/bv c/wk co to jest
Co oznacza Wskaźnik, P/BV (pl. C/WK): bieżącą cenę akcji poprzez wartość księgową spółki.

Czy przydatne?

Definicja Wskaźnik, P/BV (pl. C/WK)

Definicja z ang. Ratio, P / BV (pl. C / WK), z niem. Verhältnis P / BV (pl. C / WK).

Co to znaczy: Parametr, który obliczamy dzieląc bieżącą cenę akcji poprzez wartość księgową spółki przypadającą na jedną akcję. Parametr ten informuje nas jak wyceniany jest pieniądze własny spółki w porównaniu do wartości bilansowej. Przykładowo jeśli parametr P/BV wynosi 3,0 znaczy to, Iż dorobek spółki wyceniany jest 3 razy wyżej od jego wartości bilansowej. By uzyskać wiarygodne obserwacje porównujemy wartość P/BV do parametru ROE dla poszczególnych spółek

Czym jest Wskaźnik, P/BV (pl. C/WK znaczenie w Słownik na W .