wskaźnik co to jest
Co oznacza Wskaźnik P/CF: bieżącą cenę akcji poprzez cash flow spółki przypadający na jedną akcję.

Czy przydatne?

Definicja Wskaźnik P/CF

Definicja z ang. P / CF, z niem. P / CF.

Co znaczy WSKAŹNIK P/CF: Parametr, który obliczamy dzieląc bieżącą cenę akcji poprzez cash flow spółki przypadający na jedną akcję. Parametr ten powinniśmy analizować w porównaniu do parametr P/E. Informuje on nas o tym, jaki jest relacja ceny do wolnej gotówki w spółce. Niskie wartości tego parametru w porównaniu do P/E będą wskazywać, Iż spółka posiada spore oszczędności finansowe dzięki amortyzacji

Czym jest Wskaźnik P/CF znaczenie w Słownik na W .

Co znaczy Weksel:
Porównanie gdzie wystawca (bądź wskazana poprzez niego osoba) zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia określonej sumy pieniężnej (sumy wekslowej) w oznaczonym terminie na rzecz remitenta (osoby, na rzecz wskaźnik p/cf co znaczy.
Krzyżówka WIRR:
Dlaczego Warszawski Indeks Rynku Równoległego, indeks typu dochodowego obejmujący akcje firm notowanych na rynku równoległym, liczony od 31.12.1994 wskaźnik p/cf krzyżówka.
Co to jest Wskaźnik Sharpe:
Jak lepiej jest na teorii portfelowej. Oblicza się go jako różnicę między średnią stopą zwrotu osiągniętą poprzez fundusz i stopą zwrotu wolną od ryzyka, podzielona poprzez odchylenie standardowe stóp zwrptu wskaźnik p/cf co to jest.
Słownik Wkłady A Vista:
Kiedy które są ulokowane na tak zwany kontach żyrowych, mogą być w dowolnej chwili i wysokości uzyskane z powrotem, poza obrotem gotówkowym mogą być używane do obrotu instrumentami bezgotówkowymi wskaźnik p/cf słownik.
Czym jest Wskaźnik Konwersji:
Od czego zależy Znaczy liczbę akcji pozyskiwanych przy wymianie papierów wartościowych kurs zamiany jest faktyczną ceną, jaką akcjonariusze płacą przy wymianie akcji zwyczajnych wskaźnik p/cf czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: