wskaźnik co to jest
Co oznacza Wskaźnik P/CF: bieżącą cenę akcji poprzez cash flow spółki przypadający na jedną akcję.

Czy przydatne?

Definicja Wskaźnik P/CF

Definicja z ang. P / CF, z niem. P / CF.

Co znaczy WSKAŹNIK P/CF: Parametr, który obliczamy dzieląc bieżącą cenę akcji poprzez cash flow spółki przypadający na jedną akcję. Parametr ten powinniśmy analizować w porównaniu do parametr P/E. Informuje on nas o tym, jaki jest relacja ceny do wolnej gotówki w spółce. Niskie wartości tego parametru w porównaniu do P/E będą wskazywać, Iż spółka posiada spore oszczędności finansowe dzięki amortyzacji

Czym jest Wskaźnik P/CF znaczenie w Słownik na W .

Co znaczy Windykacja Outsourcingowa:
Definicja szerokim i w praktyce znaczy powierzenie ustalonych spraw do windykacji spółce zewnętrznej usługa windykacji outsourcingowej nie ma jasno zdefiniowanej ekipy docelowej, gdyż można ją użytkować w wskaźnik p/cf co to jest.
Co znaczy Współczynnik Determinacji - R^2.:
Definicja determinacji informuje, jak silnie stopy zwrotu funduszu są skorelowane ze stopami zwrotu indeksurynkowego. Wartość tego współczynnika zawiera się w przedziale od zera do jednego. Najwyższa wartość wskaźnik p/cf definicja.
Co znaczy Wypadek Ubezpieczeniowy:
Definicja ochroną ubezpieczeniową, za które zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie albo świadczenie. Wszystkie szkody wynikłe z tej samej powody są traktowane jako jeden wypadek ubezpieczeniowy wskaźnik p/cf co znaczy.
Co znaczy Warrant:
Definicja instrument finansowy, którego cena zależy od ceny albo wartości tak zwany instrumentu bazowego. W ujęciu formalnoprawnym warrant to bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie się emitenta warrantu do wskaźnik p/cf słownik.
Co znaczy Wspólnik:
Definicja Osoba fizyczna albo prawna, która razem z jedną albo większą liczbą innych osób uczestniczą w działalności gospodarczej w ramach firmy wskaźnik p/cf znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: