sharpe wskaźnik co to jest
Co oznacza Wskaźnik Sharpe: portfelowej. Oblicza się go jako różnicę między średnią stopą zwrotu.

Czy przydatne?

Definicja Wskaźnik Sharpe

Definicja z ang. Sharpe ratio, z niem. Sharpe-Ratio.

Co znaczy WSKAŹNIK SHARPE: Parametr ten oparty jest na teorii portfelowej. Oblicza się go jako różnicę między średnią stopą zwrotu osiągniętą poprzez fundusz i stopą zwrotu wolną od ryzyka, podzielona poprzez odchylenie standardowe stóp zwrptu uzyskanych poprzez fundusz. Niekorzystny wskażnik znaczy Iż dany funusz osiągnął stopę zwrotu niższą od stopy wolnej od ryzyka. Parametr ten nie jest podawany w razie funduszy wierzycielskich

Czym jest Wskaźnik Sharpe znaczenie w Słownik na W .

Co znaczy Współczynnik Beta:
Definicja poprzez Williama Sharpe'a, mierzący ryzyko systematyczne akcji. Wartości beta informują nas o związkach między zachowaniem się cen akcji w porównaniu do zachowań się wartości indeksów giełdowych wskaźnik sharpe co to jest.
Co znaczy Wyrok:
Definicja które rozstrzyga sprawę, co do istoty i kończy postępowanie wyrok wydawany jest zazwyczaj po przeprowadzeniu rozprawy w procesie cywilnym, sąd wyrokiem oddala albo uznaje powództwo i rozstrzyga o wskaźnik sharpe definicja.
Co znaczy Wierzytelność:
Definicja wierzycielowi uprawnienie do domagania się od dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego albo rzeczowego, w obrocie gospodarczym - wszelakie przewidywane przychody środków pieniężnych z różnych wskaźnik sharpe co znaczy.
Co znaczy Waloryzacja:
Definicja opierający na przywróceniu wartości zdeprecjonowanym wierzytelnościom pieniężnym i różnorodnym płatnościom. Celem tego zabiegu jest urealnienia ich wartości. Waloryzacja jet rezultatem spadku siły wskaźnik sharpe słownik.
Co znaczy Wyciąg Z Rachunku Bankowego:
Definicja Dokument sporządzony poprzez oddział operacyjny dla posiadacza rachunku bankowego, informujący o dokonanych na tym rachunku operacjach i wynikającym z nich saldzie na koniec określonego dnia wskaźnik sharpe znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: