treynora wskaźnik co to jest
Co oznacza Wskaźnik Treynora: portfelowej. Oblicza się go jakko różnice między średnią stopą zwrotu.

Czy przydatne?

Definicja Wskaźnik Treynora

Definicja z ang. Treynor ratio, z niem. Treynor-Ratio.

Co znaczy WSKAŹNIK TREYNORA: Parametr ten wywodzi się z teorii portfelowej. Oblicza się go jakko różnice między średnią stopą zwrotu wolną od ryzyka podzielona poprzez współczynnik beta funduszu. Niekorzystny parametr znaczy, Iż dany fundusz osiąga stopę zwrotu niższą od stopy wolnej od ryzyka. Parametr Treynora nie jest podawany dla funduszy papierów wierzycielskich

Czym jest Wskaźnik Treynora znaczenie w Słownik na W .

Co znaczy Wyrok:
Definicja które rozstrzyga sprawę, co do istoty i kończy postępowanie wyrok wydawany jest zazwyczaj po przeprowadzeniu rozprawy w procesie cywilnym, sąd wyrokiem oddala albo uznaje powództwo i rozstrzyga o wskaźnik treynora co to jest.
Co znaczy Wartość Wykupu:
Definicja Określona przy zawieraniu umowy cena przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Ze względów proceduralnych tak zwany opcja wykupu jest zawierana w formie osobnej umowy wskaźnik treynora definicja.
Co znaczy Waloryzacja:
Definicja opierający na przywróceniu wartości zdeprecjonowanym wierzytelnościom pieniężnym i różnorodnym płatnościom. Celem tego zabiegu jest urealnienia ich wartości. Waloryzacja jet rezultatem spadku siły wskaźnik treynora co znaczy.
Co znaczy Wspólny Rachunek:
Definicja Rachunek na nazwisko dwóch albo większej liczby osób saldem tego rachunku mogą dysponować jedynie wszyscy wspólnie wskaźnik treynora słownik.
Co znaczy Wartość Końcowa:
Definicja Wartość przyszła nierównomiernego strumienia przepływów środków pieniężnych wskaźnik treynora znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: