współczynnik determinacji co to jest
Co oznacza Współczynnik determinacji - R^2.: jak silnie stopy zwrotu funduszu są skorelowane ze.

Czy przydatne?

Definicja Współczynnik determinacji - R^2.

Definicja z ang. The coefficient of determination - R ^ 2., z niem. Der Koeffizient der Bestimmung - R ^ 2..

Co to znaczy: Współczynnik determinacji informuje, jak silnie stopy zwrotu funduszu są skorelowane ze stopami zwrotu indeksurynkowego. Wartość tego współczynnika zawiera się w przedziale od zera do jednego. Najwyższa wartość współłczynnika determinacji występuję w razie funduszy indeksowych, najniższa (bkliska zeru) funduszy papierów wierzycielskich

Czym jest Współczynnik determinacji - R znaczenie w Słownik na W .