wyrok co to jest
Co oznacza Wyrok: sprawę, co do istoty i kończy postępowanie wyrok wydawany jest zazwyczaj po.

Czy przydatne?

Definicja Wyrok

Definicja z ang. Judgment, z niem. Urteil.

Co to znaczy: orzeczenie sądu, które rozstrzyga sprawę, co do istoty i kończy postępowanie wyrok wydawany jest zazwyczaj po przeprowadzeniu rozprawy w procesie cywilnym, sąd wyrokiem oddala albo uznaje powództwo i rozstrzyga o żądaniu powoda, w procesie karnym - uniewinnia albo skazuje oskarżonego są różne typy wyroku takie jak: zaoczny, łączny, częściowy

Czym jest Wyrok znaczenie w Słownik na W .