kredytu zabezpieczenie co to jest
Co oznacza Zabezpieczenie kredytu: materialne i prawne zabezpieczenie kredytu. Materialne stanowią.

Czy przydatne?

Definicja Zabezpieczenie kredytu

Definicja z ang. loan security, z niem. Kreditsicherheit.

Co to znaczy: Gwarancja zwrotu kredytu. Odróżnia się materialne i prawne zabezpieczenie kredytu. Materialne stanowią posiadane poprzez kredytobiorcę składniki majątkowe, których upłynnienie zapewnia sposobność zwrotu kredytu. Prawne zabezpieczenie kredytu bazuje na zapewnieniu kredytodawcy uprzywilejowanej pozycji w dochodzeniu wierzytelności od dłużnika na wypadek jego niewypłacalności, likwidacji albo upadłości. Przykładami prawnych zabezpieczeń mogą być: hipoteka, zastaw na rzeczach uchomych, cesja należności i poręczenie wg prawa cywilnego i wekslowe

Czym jest Zabezpieczenie kredytu znaczenie w Słownik na Z .